Για την πλοήγηση


Έλεγχος ΚΤΕΟ


Στο συνεργείο αυτοκινήτων μας, που διατηρεί τις εγκαταστάσεις του στη Νέα Ιωνία, αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του οχήματός σας και την προετοιμασια του για ΚΤΕΟ, ώστε να μην αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως πρόβλημα.

Ο τακτικός έλεγχος του κινητήρα ενός οχήματος είναι απαραίτητος, καθώς συμβάλλει στην μειωμένη καταναλωση βενζίνης, γεγονός που με τη σειρά του συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εκπομπής καυσαερίων στην ατμόσφαιρα.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία κάθε τύπου αυτοκινήτου για ΚΤΕΟ και πραγματοποιούμε την εν λόγω εργασία σε τιμές ανταγωνιστικές.